Kategorier
Nyheter

Planarbete inlett för Höviksnäs, Kleva 1:4

I tätortsstudie Höviksnäs med antagande datum 2006-05-01 pekas Kleva 1:4 ut som lämpligt förtätningsområde på Tjörn. Tätortstudien fastslår att det är en, för kommunen, högprioriterad fråga att tillskapa bostäder på nordöstra Tjörn då efterfrågan är mycket stor. Specifikt för Kleva så menar tätortstudien att småhus samt flerbostadshus är önskvärt i maximalt två våningar. Samt att närheten till Höviksnäs kulturmiljö bör beaktas.

Den 20 april 2016 beslutar Tjörns kommun genom miljö- och sammhällsbyggnadsutskottet att placera planansökan för Kleva 1:4 i prioriteringsgrupp 1 och att planstart kan ske inom 4 år.

Våren 2021 tecknas ett köpekontrakt mellan säljande fastighetsägare och köpare SvenskaBoställen för delar av Kleva 1:4 där SvenskaBoställen åtar sig att vara Tjörns kommun behjälpliga i planarbetet för Kleva 1:4.

Detaljplan ut på samråd, sommaren 2024.