Tre starka företag ger stabil grund

SvenskaBOställen är ett bostadsutvecklingsföretag som ägs av Saltholmsgruppen AB, Pelldén Fastighet AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB genom Krook & Tjäder Projektutveckling AB. 

Saltholmsgruppen AB
ägs av Tomas Åkesson och Bertil Börjesson. Ägarna har många års erfarenhet av bostadsbyggande i hela landet och verkar idag i huvudsak i södra Sverige. Koncernen äger och förvaltar lokaler, bland andra Mimers Hus i Kungälv. Bolaget utvecklar i egen regi mellan 700-800 bostäder i Göteborgsområdet.

Arkitekterna Krook & Tjäder AB  är en välrenommerad arkitektbyrå med ca 250 medarbetare och kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Uppsala, Halmstad, Borås, Östersund, Kristianstad och Oslo. Bolaget har avdelningar inom samhällsplanering, landskapsarkitektur, byggnadsplanering, inredningsarkitektur och produktdesign. www.krook.tjader.se

Pelldén Fastighet AB
ägs av Thomas och Anders Pelldén, Thomas Pelldén har lång gedigen erfarenhet av att leda byggprojekt från tanke till färdig produkt. Han har arbetat i olika ledande befattningar inom entreprenadbolag och som VD för ett större byggföretag i Göteborg innan han startade den egna verksamheten. Anders Pelldén valde 2005 att gå över från entreprenad till byggledning och har under de åtta senaste åren gjort detta i egen regi. Han har stor vana att hantera tidiga processer i nära samarbete med kommuner och entreprenörer. Pelldén Fastighet utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med inriktning på bostäder. www.pellden.se

Vår verksamhet
SvenskaBOställen arbetar med upplåtelseformerna bostadsrätt och det egna konceptet HyrBOköp, enligt en fastställd kvalitetspolicy. Våra bostäder utformas med fokus på vacker gestaltning, praktiska planlösningar och prisvärdhet.
Delägarna har mycket lång erfarenhet av den kompletta processen från markaffär till färdigställande och inflyttning. Svenska Boställen har inte bara den arkitektkompetens som krävs utan också kompetens inom bostadsutveckling, marknad och förvaltning som behövs för att vara en framgångsrik samarbetspartner. Vi har dessutom verkat på många orter i Sverige i både bra och dåliga tider. Vår styrka är att vi är anpassningsbara och alltid genomför de projekt vi gått in i. Vi arbetar med Swedbank som i över 20 år har finansierat bostadsrättsföreningar för delägarföretagen.
Genom att arbeta med ett fastställt boendekoncept och inarbetade entreprenörer kan vi rationalisera byggprocessen och hålla nere priserna till nivåer som gör att vi kan vända oss till en mycket bred målgrupp. Vi bygger för alla, från förstagångsköparna till seniorer som säljer sina villor och vill ha pengar över att leva av.
Kostnaderna påverkas naturligtvis kostnaderna för mark, infrastruktur och anslutning vilket varierar mellan olika orter, men generellt sett kan vi leverera prisvärda bostäder med hög kvalitet till varje marknad där det finns efterfrågan på nyproducerade bostäder.
Vi arbetar med egen projektledning samt med entreprenörer som är väl förankrade på orten. När det gäller försäljning arbetar vi med egen säljpersonal i samarbete med lokala
fastighetsmäklare. I vårt koncept ingår också att vi erbjuder våra köpare en bankfinansiering med förmånlig ränta efter sedvanlig kreditprövning. Vi förhandlar med varje lokalbank före säljstart när det gäller kundfinansiering.
Vi bygger för närvarande ett stort antal lägenheter och kommersiella lokaler med koncentration på syd- och mellansverige. Nu gör vi en större satsning på vårt fyrbohus-koncept.

Byggnaderna
SvenskaBOställens hus består av smala huskroppar i två våningar med 4 lägenheter per hus. Detta ger en mycket omtyckt och behaglig storlek på bebyggelsen. En skala där besökare och boende lätt känner sig hemmastadda och goda förutsättningar för grannsämja skapas.
Husens sadeltak för tankarna till äldre bebyggelse men är lika mycket ett utryck för en funktionell och modern arkitektur. Vi har valt en färgskala i rött, gult och vitt vilket står fint mot naturens grönska.
Med husens sparsmakade formspråk är det av högsta vikt att extra omsorg läggs vid husens detaljer. Sådana detaljer är exempelvis träpanel i spontat utförande utan lock, att räcken infästes på ovansida balkonger och loftgångar istället för på framkanten där rinnmärken och smutsansamlingar ofta uppstår. Samt att fönstren infästes långt ut i väggen med minimala plåtbeslag vilket ger en slät fasad där hela glasytan reflekterar ljus och himmel. Sammantaget står SvenskaBOställens hus för en modern arkitektur som på ett respektfullt sätt infogas i sin omgivning.

Lägenheterna
När man gör entré i SvenskaBOställens lägenheter får man direkt en genomblick genom bostaden och ut mot trädgårdssidan. Lägenheterna är planerade så att man kan få köken i antingen öppet samband eller avskilt från vardagsrummet beroende på önskemål och behov. De generösa badrummen är alla dagsljusbelysta på övervåningen och rymmer såväl tvättmaskin som torktumlare under en tvättbänk. Lägenheterna har en klädkammare i hallen som kompletteras med ett förråd vid entrétrappan.

Tomtdisposition
Husen orienteras i möjligaste mån med entréer mot varandra kring gårdar vilket ger god förutsättning för grannsämja.
Promenaden genom tomterna mot lekplatsen görs spännande genom att den fylls med dagvattendammar, odlingskärl, utegym, mötesplatser och lekplatser.
Centralt inom varje tomt finns platser och grönhus för spontana möten. Parkeringarna skall vara disponerad på ett sådant sätt att om bilbehovet minskar i framtiden, skall parkeringen lätt kunna tas i anspråk och uppgraderas till grönytor och användbara platser.

Vår ambition inom hållbart byggande 
Med utgångspunkt i främst Bruntlandkommisionen arbetar SvenskaBOställen kontinuerligt med att utveckla våra produkter, såväl inom planering som projektering, inredning och design, för att kunna svara mot högt ställda ekologiska och sociala hållbarhetskrav