Vi söker markområden

Svenska Boställen utvecklar småskaliga bostadsområden i hela Sverige. Just nu är vi inne i en expansiv fas och söker nya lämpliga markområden och samarbetspartners. Vi arbetar både med kommuner och privatpersoner.

Vi söker i första hand planlagd och byggklar mark, men även oplanerad mark utanför detaljplanerat område.

Optimal storlek är mellan 5 000 och 20 000 kvadratmeter och vi söker främst mark runt storstäder och i mindre orter.

Kontakta oss för mer information på info@svenskabostallen.se eller telefon 010-333 30 77