Växjö – BRF Soluppgången

24 lägenheter uppförda med en lekfull planering av gårdsmiljön, där bilar och parkering får en perifer roll. Öppen dagvattenhantering med vattenväxter och ett gemensamt växthus till föreningen. Ett flertal odlingskärl och en lekplats kombinerad med utegym för de vuxna och äldre barnen. Färdigställt 2018.