BRF Furuhill Karlstad

Nu bygger vi 32 bostäder här på Stockfallet i Karlstad

Text om bygget kommer snart här  dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Moderna hus med omsorg om detaljerna

VÅRA HUS BESTÅR AV smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Detta ger en mycket omtyckt och behaglig storlek på bebyggelsen. En skala där besökare och boende lätt känner sig trygga och hemmastadda med goda förutsättningar för en god grannsämja.

ORIENTERINGEN AV HUSEN på tomten tar hänsyn till platsens utblickar, solförhållanden och ger fri sikt över gården som är fylld med fina mötesplatser som lekplats, pool och utegym. Husens sadeltak för tankarna till äldre bebyggelse men är lika mycket ett uttryck för en funktionell och modern arkitektur. Färgskalan går i gult, vitt, svart och grått vilket står fint mot naturens grönska.

MED HUSENS SPARSMAKADE FORMSPRÅK lägger vi extra omsorg vid detaljerna. Vi anser att vi kan uppnå höga estetiska värden med enkla volymer genom en väl genomarbetad detaljering av husens alla delar. Sådana detaljer är exempelvis träpanel i spontat utförande utan lock, eller att fönstren infästes långt ut i väggen med minimala plåtbeslag, vilket ger en slät fasad där hela glasytan reflekterar ljus och himmel. Sammantaget blir våra fyrbohus en modern arkitektur, som på ett respektfullt sätt infogas i sin omgivning.

Stockfallet nära natur och service

STOCKFALLET ÄR EN naturnära och barnvänlig stadsdel i nordöstra Karlstad inom cykelavstånd till centrum. Utöver den vackra tallskogen är det nära till det mesta, allt från service och shopping till aktiviteter och upplevelser. Till centrum är det inte mer än sex kilometer, en sträcka som tar tio minuter med bil. Det finns också goda bussförbindelser till centrala Karlstad, med en turtäthet på var 40:e minut under dagtid. Endast 200 meter från bostaden ligger hållplatsen Hällmarksgatan där linje 4 trafikerar.

NÄR DET ÄR DAGS för storhandling nås handelsområdet Bergvik på tio minuter. För den som studerar eller arbetar inom akademien är detta rätt sida om stan. Till universitetet cyklar man nämligen på under tio minuter. Bebyggelsen på Stockfallet består idag till största del av villor och radhus och kommer att kompletteras med mindre flerfamiljshus. De första husen på Norra Stockfallet började uppföras 2014 och sedan dess har flera byggnader tagit form. Såväl förskola som grundskola finns inom en radie av en kilometer. Det finns dessutom flera lekplatser i närområdet.

Lek, sport och fritid

EN AKTIVITETSBOD för olika sport- och fritidsaktiviteter finns på gården. Här kan föreningen vara med att påverka innehållet, som t.ex. vallabod på vintern och cykelverkstad på sommaren. Det skulle även kunna gå att lyfta vikter eller träna på stakmaskin om man önskar. Här finns också plats för skidförvaring och bytesgrejer. Utanför boden finns utegym, klättervägg och plats för avspolning av cykel mm.
EN LEKPLATS FINNS TILLGÄNGLIG på gården för barnens nöje och lärande. I anslutning finns även bänkar och bord för de vuxna att umgås kring samt hålla ett vakande öga på de små som leker.
FÖR DE ÄLDRE BARNEN OCH VUXNA finns ett mindre utomhusgym som ett led i uppmuntran till att gården ska vara en mötesplats för alla. Grönskan, aktivitetsskapande utmaningar samt en variation i markmaterial bidrar till en trygg och trafiksäker gårdsmiljö.